...

Zasebnost in piškotki

1. PRAVILNIK

Namen Pravilnika varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Kasaški klub Stožice, Stožice 28, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Upravljavec) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Pravilnik dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. PRAVNA PODLAGA

Pravilnik je usklajen skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov.

3. KONTAKTNA INFORMACIJA

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Pravilnikom varstva osebnih podatkov, je Kasaški klub Stožice, Stožice 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Kontakt: info@konj-magazin.si

4. ZBIRANJE PODATKOV PREK OBRAZCEV

Uporabnik strani lahko v kontaktnih obrazcih in obrazcih za prijavo na e-novice prostovoljno pusti svoje osebne podatke.

4.1. Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o storitvi, ki ga je Posameznik naročil) Upravljavec, obdeluje zgolj za naslednje namene:

4.1.1. za pošiljanje e-poštnih sporočil (novic) z namenom obveščanja o novih vsebinah na portalu konj-magazin.si

4.1.2. za pošiljanje oglasnih vsebin portala konj-magazin.si ali tretjih oseb, ki so pri portalu izvedle medijski zakup za oglaševanje.

4.1.3. za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je Posameznik odprl oziroma jih ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino,

4.1.4. za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,

4.1.5. za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal,

4.2. Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Posameznik da Upravljavcu. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o  o popustih na izdelke, o novih produktih, nagradnih igrah, novih idejah, nasvetih in storitvah Upravljavca. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova ali telefonskega klica vključuje tudi posredovanje e-poštnega naslova oziroma telefonske številke zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

4.3. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Upravljavec, pri čemer si Upravljavec pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme Upravljavec. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z Upravljavcem.

4.4. Analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco Upravljalca.

5. SPLETNI PIŠKOTKI

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012), ZEKom-1 je v pravni red prinesel pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, tablicah ali mobilnih napravah uporabnikov.

Piškotki so informacije o aktivnostih uporabnika na spletu, ki jih večina spletnih strani shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Elementi v lokalni shrambi nimajo časovne omejitve.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove želje, zanimanja in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in prijazno.

5.1. Seznam piškotkov

CookieTypeDurationDescription
_ga2 yearsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_ga_R1LE32W9QK2 yearsNo description
_gat_gtag_UA_197479563_11 minuteThis cookie is set by Google and is used to distinguish users.
_gid1 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form.
CONSENT16 years 7 months 13 days 13 hoursNo description
cookielawinfo-checbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
IDE1 year 24 daysUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
test_cookie15 minutesThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies.
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
YSCsessionThis cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.

5.3. Politika piškotkov

Več o politiki piškotkov, vrstah pišotkov, vaših nastavitvah in upravljanju piškotkov si preberite TUKAJ.

5.4. Brisanje piškotkov

Izbriši piškotke

Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če ste soglasje za piškotke predhodno že dali in se pozneje premislili ter izključili prejemanje piškotkov v svojem brskalniku, bo vaš obisk na spletni strani razumljen kot prvi obisk. V tem primeru boste znova dobili obvestilo o piškotkih.

6. POSREDOVANJE PODATKOV

Upravljavec lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

6.1. osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov,

6.2. osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tem Pravilniku.

6.3. V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

7. PRAVICE POSAMEZNIKOV

7.1. Posameznik lahko vse navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na Upravljavca, in sicer na e-naslov info@konj-magazin.si.

7.2. Posameznik je seznanjen, da lahko Upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od Posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

7.3. Posameznik je seznanjen, da mora Upravljavec na njegovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Če Upravljavec podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

7.4. Portal konj-magazin.si deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter Posamezniku v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

7.4.1. Pravico, da Posameznik od Upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

  • namene obdelave,
  • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

7.4.2. Brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi Posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko Upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

7.4.3. Popravek netočnih osebnih podatkov.

7.4.4. Omejitev obdelave, kadar Posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki Upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.

7.4.5. Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar Posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

7.4.6. Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke Posameznik posreduje drugemu Upravljavcu, ne da bi ga prvotni Upravljavec pri tem oviral.

7.4.7. Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

7.4.8. Da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

7.4.8. Pravico, da zoper Upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje tudi na elektronski naslov info@konj-magazin.si.

8. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Nazadnje posodobljeno 18. 5. 2021

© Kasaška zveza Slovenije, 2021. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletne strani: Notice the Elephant