...

Splošni pogoji

Z uporabo strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin strani portala konj-magazin.si. Uporabnikom, ki se s splošnimi pogoji ne strinjajo, uporabo odsvetujemo.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala konj-magazin.si se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletni strani portala konj-magazin.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala konj-magazin.si. Ponudnik spletnih strani portala konj-magazin.si  si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal konj-magazin.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal konj-magazin.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala konj-magazin.si je Kasaški klub Stožice, Stožice 28, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala konj-magazin.si in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

3. OPIS SPLETNE STRANI

konj-magazin.si je spletna stran v Sloveniji, ki svojim obiskovalcem vsak dan ponuja novice in vsebine s področja konjeništva in kasaštva.

4. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine objavljene na spletnih straneh portala konj-magazin.si so avtorsko zaščitene in v lasti ponudnika. Uporaba vsebin brez navedbe vira ni dovoljena. Komercialna uporaba vsebin je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic oziroma odkupa pravic. Vsebine so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

5. DOSTOPNOST

Spletne strani konj-magazin.si so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do ustavitev v dostopu do spletnih strani portala zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višji sili.

6. POGOJI UPORABE

6.1. Za uporabo vsebin objavljenih na konj-magazin.si ni starostnih omejitev.

6.2. Uporaba vsebin ni dovoljena za kakršne koli nezakonite namene.

6.3. Ponudnik bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

7. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik je upravljavec osebnih podatkov. Več o politiki zasebnosti lahko preberete TUKAJ! Več o piškotkih si lahko preberete TUKAJ!

8. ZAVRNITEV ODGOVORNOST

Uporabnik se mora zavedati, da:

8.1. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.

8.2. Ponudnik vsebin ni odgovoren za nepravilno delovanje vsebin, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

8.3. Uporabnik za uporabo vsebin potrebuje primerno napravo in internetno povezavo.

 9. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

9.1. Vsebin ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih

9.2. Ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

9.3. Ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnemu portalu, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

10. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do portala konj-magazin.si.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Nazadnje posodobljeno 18. 5. 2021

© Kasaška zveza Slovenije, 2021. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletne strani: Notice the Elephant