...
16. 07. 2022

Genski material bosanskega planinskega konja shranjen

Trem plemenjakom bosanskega planinskega konja odvzeli vzorce semena.

24. junija 2022 so bili trem izbranim plemenskim žrebcem pasme bosanski planinski konj odvzeti vzorci semena za trajno shranjevanje v genski banki v zamrznjenem stanju. Foto: arhiv MZRBPK

Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj (MZ) deluje od leta 2010. Čeprav ima MZ sedež v Sloveniji, omemba pasme bosanskega planinskega konja v slovenski javnosti še vedno vzbuja zanimanje in tudi začudenje.

Na vsem svetu je le še približno 350 konj pasme bosanskega planinskega konja. V letu 2021 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prepoznalo prisotnost, pomen in vrednost te pasme in ji v skladu z zakonom in pripadajoči podzakonskimi akti priznalo status avtohtone pasme tudi v Sloveniji.

reja bosancki4

Ta status, ki ga uživa pasma v Sloveniji in s tem tudi v EU, daje pasmi novo priložnost, da preživi, se okrepi, rejci pa prek ukrepov stroke in znanosti uživajo podporo tudi s strani države. Glede na število živali, vključenih v rejski program, je bosanski planinski konj še vedno kritično ogrožena pasma. Čeprav se pasma ohranja »in situ«, v tradicionalnih pogojih reje, so za zagotavljanje in vzdrževanje genetskih rezerv potrebni dodatni ukrepi. Eden takih je zamrzovanje genetskega materiala v genski banki.

Besedilo: Zorica Bukinac

Deli članek: 
PREBERITE ŠE:
Uvod v stranhode

Šolanje konj

Šetlandski poni

Priljubljena pasma konj

Vaje za ravnotežje

Vzdrževanje jahalne kondicije čez zimo

Kaj se dogaja na Danskem?

Dobrobit konj v športu

© Kasaška zveza Slovenije, 2021. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletne strani: Notice the Elephant